ropv膜壳

编辑:博古号互动百科 时间:2019-09-26 12:00:46
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
ropv膜壳也就是所谓的乐普膜壳,ropv膜壳性能优良,能有效的保护膜原件免受水逆流的危害。[1]?

ropv膜壳8" 压力容器侧联

编辑
1200PSI
1000PSI
600 PSI
450 PSI
300 PSI
UF
端联
1200PSI
1000PSI
600PSI
450PSI
300PSI

ropv膜壳4" 压力容器侧联

编辑
1200PSI
1000PSI
600PSI
450PSI
300PSI
端联[1]
1200PSI
1000PSI
600PSI
450PSI
300PSI

ropv膜壳2.5" 压力容器

编辑
端联
1000PSI
600PSI
300PSI
参考资料
词条标签:
科技